Srpen 2007

testík číslo pjet

11. srpna 2007 v 21:28 Testy
Test - Appaloosa


1. Jaké je charakteristické zbarvení pro Appaloosu?
a) má fleky
b) její zbarvení je vždy vraník
c) její zbarvení je vždy plavák

2. Jak vznikl název Appaloosa?
a) byl vymyšlen náhodou
b) vznikl z názvu řeky i kraje
c) vznikl z názvů koní, kteří byli zakladateli tohoto plemene

3. Čím jsou oči Appaloosy zvláštní?
a) ničím jsou stejné, jako u všech koní
b) mají je velké
c) v očích vyniká bělmo

4. Jaká mají Appaloosy kopyta
a) jako každý jiný kůň
b) jsou pruhovaná
c) jsou neobyčejně velká

5. O Appaloosách je známo, že je chovali indiáni. Jak se tento kmen indiánů jmenoval?
a) Nez Percé (Numipu)
b) neměli název
c) Cayuse

6. Který z těchto koní je appaloosa?
a)
b)
c)

7. Mají appaloosy rousy?
a) ano
b) ne

Výsledky:
1a; 2b; 3c; 4b; 5a; 6c; 7b;

7-5 bodů:Super!
4-2 body:Celkem dobré
1-0 bodů:Špatné!

čtvrtý test

11. srpna 2007 v 21:24 Testy

jaký kůň se k Vám hodí??


Výsledkem následujícího testu bude několik výchozích bodů, které prozradí, jaký typ jezdce jste a jaký kůň by se k vám nejspíše hodil. Poznamenejte si počet červených, zelených, modrých, žlutých a černých bodů, podle odpovědí u jednotlivých otázek, které vyberete, a přečtěte si vyhodnocení k barvě, které odpovídá největší počet čtverečků, které jste vybrali.
úplně souhlasí
spíše souhlasí
nesouhlasí
1. Moje ježdění by mělo spočívat hlavně ve vyjížďkách, které by mě a mému koni měly přinést zábavu a relaxaci.
Zelená
Modrá
Červená
2. Rád bych se se svým koněm ukazoval na veřejnosti, například účastnil se závodů nebo přehlídek.
Žlutá
Červená
Černá
3. Nevadí mi nervózní a problematičtí koně.
Modrá
Červená
Černá
4. Musím přiznat, že se někdy během ježdění ponořím do snění.
Modrá
Zelená
Černá
5. Dávám přednost koním, které musím pobízet, před těmi obzvlášť temperamentními.
Černá
Zelená
Červená
6. Malí, šikovní koně jsou mi většinou milejší než velcí koně.
Zelená
Černá
Žlutá
7. Mám rád rychlé, živé koně, i když se někdy dostanou mimo kontrolu.
Červená
Žlutá
Černá
8. Přeji si koně s výrazným vzezřením.
Žlutá
Modrá
Zelená
9. Mám rád/a dlouhé cvalové reprízy v
terénu.
Červená
Zelená
Černá
10. Nevadí mi, když se můj kůň
příležitostně lekne nebo neplánovaně nacválá.
Červená
Žlutá
Černá
11. S radostí bych se se svým koněm účastnil/a Hubertových jízd, přinejmenším si je dokáži představit.
Červená
Žlutá
Černá
12. Péče o mého koně ve stáji a při čištění mi dělá přinejmenším stejně velkou radost jako ježdění.
Modrá
Zelená
Červená
13. Nerad jezdím sám do terénu.
Černá
Zelená
Červená
14. Přál bych si vycvičit svého koně sám.
Modrá
Zelená
Černá
15. Když během vyjížďky narazím na překážku, láká mě to, přeskočit ji.
Červená
Žlutá
Černá
16. Drezurní ježdění (příp. reining) je pro mě důležité a dělá mi radost.
Žlutá
Modrá
Červená
17. Jezdecký výcvik je pro mě víc, než jen nutné zlo; hodina na obdélníku mě potěší stejně jako vyjížďka.
Žlutá
Modrá
Zelená
18. Se svým koněm plánuji vyrazit na vandr (puťák).
Zelená
Modrá
Žlutá
19. Rád se starám také o nemocné koně a ve veterinární medicíně se vyznám opravdu dobře.
Modrá
Zelená
Žlutá
20. Při výběru stáje je pro mě obzvláště důležité, aby byla k dispozici použitelná jízdárna.
Žlutá
Modrá
Zelená
21. Stáj pro mého koně přijme i koně, kteří trochu vybočují z obvyklého řádu. Mohl bych přijít i s hřebcem, mladým koněm nebo problémovým koněm.
Žlutá
Modrá
Černá
22. Kdo nikdy nespadl z koně, není
žádný jezdec!
Červená
Zelená
Modrá
23. Při rychlých jízdách nebo při skákání mám vždycky strach, že by kůň mohl upadnout a zranit se.
Černá
Modrá
Červená
24. Rád připravuji (čistím) svého koně před závody nebo přehlídkami.
Žlutá
Modrá
Zelená
25. Když se můj kůň na nějaké akci trochu rozruší a přitom například capluje nebo se předvádí, připadá mi to spíše veselé, než bych se bál.
Červená
Žlutá
Černá
Obrazek
Každá barva v testu odpovídá určitému jezdeckému zaměření nebo vlastnosti. Zajímavé pro určení jezdeckého typu a tím pro volbu správného koně je především kombinace různých sklonů, přání a představ. Takže není neobvyklé, když se ve vašem vyhodnocení objeví určitá různorodost. Vaše osobní vyhodnocení naleznete pod barvou, kterou jste zaškrtli v nejvíce případech. Jestliže jste dvě barvy zaškrtli stejně nebo skoro stejně často, měli byste si přečíst informaci k oběma barvám.

Když převažuje zelená...

Zelená barva v tomto testu zastupuje "pratyp" rekreačního jezdce, tedy jezdecký typ, jehož hlavním cílem jsou vyjížďky na příjemném, nekomplikovaném koni. Zástupci tohoto typu často chodí jezdit jen o víkendu a nechtějí moc pracovat, spíše si to užít. Jezdecký výcvik tento typ rád omezuje na minimum - extrémní případy věří reklamním sloganům typu "Kupte si koně té nebo oné rasy a můžete si jezdecký výcvik ušetřit!", nebo se jako samouk ohání ospravedlněním "Já jsem přece jen rekreační jezdec." To pro vás neplatí, pokud jste kromě zelených zaškrtli také více modrých čtverečků. V tom případě patříte pravděpodobně k většině rekreačních jezdců, kteří se navzdory nedostatku času snaží o dostatečný základní výcvik sebe i svého koně. Jejich potřebám vyhovuje v první řadě kůň, který klade menší nároky na čas a práci a od přírody je tak vyrovnaný, že i delší jezdecké pauzy bez problémů přežije. Nejlepší jsou v tomto případě robustní koně, jako například hucul, hafling, konik, bosenský horský kůň, dülmenerský kůň, norik. Jestliže preferujete spíše velké koně, přichází v úvahu freiberger, klusák nebo český teplokrevník (jakýkoliv teplokrevník) těžšího typu. Tyto rasy jsou obzvláště vhodné, pokud jste ve svém dotazníku našli i žluté čtverečky a máte ctižádost účastnit se trekkingových nebo distančních závodů. Také s islandským koněm a zástupcem rasy Tenessee Walker lze velice dobře spojit vyjížďky a občasnou účast na závodech. Hlavně pokud se ve vašem dotazníku objevilo i pár černých čtverečků je pro vás vhodnější dospělý nebo také starší kůň než mladé zvíře. Mladý kůň pro vás přichází v úvahu, jen pokud jsou zelené čtverečky v rovnováze s modrými a nechybí ani pár červených.

Když převažuje modrá...

Modrá barva zde zastupuje pečovatelské a pracovní nasazení, které jezdec s radostí investuje do svého koně. Pro "modrý typ" je kůň středobodem života. Takový člověk je nejlepším zákazníkem pro všechny poskytovatele služeb pro koně, od jezdeckého kurzu až po doplňková krmiva. Čím více modrá převažuje, tím méně vám záleží na samotném ježdění - postarat se o koně je hlavní úkolem a cílem. Rád si pořizuje hříbě, vidí ho vyrůstat a sám si ho potom obsedne. To je v každém případě vhodné jen pokud ve vašem vyhodnocení převažují červené čtverečky nad černými! Modré typy se zajímají o vše, co souvisí s péčí o koně, často si tykají s veterinářem a často jsou velmi vnímaví, což využívají při práci s problematickými koňmi, pokud na to mají jezdecky. Bohužel na to kladou modré typy jen malý důraz. Pokud jejich zasněný, ezoterický postoj převáží, často uvěří slibům různých guru nebo se pevně drží víry, že láska a trpělivost stačí i nápravě nebezpečných koní. To může být opravdu nebezpečné!
Ideálním koněm pro výrazný modrý typ jsou citliví koně, ale ne za každou cenu vysoko v krvi. Mezi malými koňmi naleznete svého vysněného koně možná mezi anglickými poníky, jako connemara a welshpony nebo také mezi camargskými koňmi. Další rasy jsou obzvláště vhodné, pokud jste vedle modré zaškrtli i hodně žluté, neboť to všechno jsou skvělí koně na předvádění. Vhodní velcí koně by v tomto případě byli frízové nebo andaluští koně. Kdo vedle modré zaškrtl hodně zelené, má často sklony k turistice na koni, nebo k distančnímu ježdění. Zde opět přichází v úvahu teplokrevníci, klusáci nebo také arabo-haflingové nebo norik moderního, všestranného typu. Kdo se kromě modré může vykázat i více červenými čtverečky, ten je možná ideální jezdec pro plnokrevníka, araba nebo achaltekince.
¨

Když převažuje červená...

Červená barva v tomto testu zastupuje "odvahu", kterou vykazujete při zacházení s koňmi, nebo možná míru neohroženosti. Výrazné červené typy milují razantní jízdy na ohnivých koních, nenechají ležet stranou žádnou překážku a celé léto se těší na Hubertovu jízdu. Pár červených čtverečků v dotazníků je k dobru každému jezdci, protože je vždy lepší přibližovat se ke koni sebevědomě než úzkostlivě. V extrémním případě spěje sebejistota červeného typu až k troufalosti a bezohlednosti vůči koni. Proto je lepší, jestliže jste vedle červených získali i pár zelených a modrých čtverečků. Zvláště kombinace červená-modrá znamená dobrou "ruku" i pro nervózní a obtížně jezditelné koně, spojení zelená-červená může naproti tomu poukazovat na jezdecký minimalismus (špatný jezdec) v kombinaci s přehnanou odvahou. V tom případě je vhodná větší sebekritika! Právě červený typ, který rád jezdí rychle, potřebuje jezdecký výcvik! Červené typy potřebují koně, kteří jdou rádi dopředu, ale jsou dostatečně klidní, aby v případě nouze občas také dali pozor na svého jezdce. Červení jsou většinou spokojení s teplokrevníky nebo německými nebo anglickými poníky. Jestliže se ve vašem dotazníku objevilo kromě červené i hodně modré, spojujete v sobě možná nadšení pro plnokrevné koně s citlivostí, takže vyjdete dobře i s plnokrevníky. V kombinaci se žlutou se asi nadchnete pro parkury, lovecké jízdy nebo distanční dostihy. Přichází v úvahu teplokrevník s velkým podílem plnokrevníka stejně tak jako hunter nebo angloarab.

Když převažuje černá...

Černá barva zde znamená vysoce ceněné otázky bezpečnosti při ježdění. Černý typ vyhledává klidné, spolehlivé koně, o jejichž zdraví a spokojenost se velice dobře stará. Nerad se vystavuje riziku, skákání, všestrannost nebo lovecké ježdění nejsou jeho parketa. Výrazný černý typ dává často přednost drezurnímu obdélníku nebo jezdecké hale před vyjížďkami; kdo kromě černých zaškrtnul mnoho žlutých čtverečků, zaměřuje se téměř vždy na drezuru nebo westernové ježdění jako uspokojení své sportovní ctižádosti. V tom případě by byl nejvhodnější těžší teplokrevník jako třeba bádensko-württenberský, holštýnský nebo zweibrückenský, těžší typ českého teplokrevníka nebo zástupce typických westernových plemen jako quarter nebo appaloosa. Jestliže si zvolíte barokní plemeno, je lepší koupit spíše valacha nebo klisnu než hřebce. I když se zdá jako velmi "milý", určitě za čas rozpozná možnou nejistotu svého jezdce a možná ji i využije. Od určitého počtu černých čtverečků v dotazníku se rozumná opatrnost při zacházení s koňmi stává spíše strachem a úzkostlivý, přehnaně opatrný jezdec je skoro stejně ohrožený jako šíleně odvážný. I robustní kůň - který je vhodný jestliže jste kromě černých zaškrtli i zelené čtverečky - ztratí jednou svou vyrovnanost, jestliže je neustále ježděn nejistým, nervózním jezdcem. Pokud jste zaškrtli více jak deset černých čtverečků, rozmyslete si ještě jednou, jestli opravdu musíte mít vlastního koně. Možná vás víc uspokojí příležitostné ježdění na klidném koni u přátel, nebo pravidelné vyjížďky v dobré jezdecké škole na vyrovnaném školním koni.
Kdo kromě černých čtverečků zaškrtl mnoho modrých, ten má sklony klást přehnaný důraz na péči o koně a/nebo kvůli práci ze země úplně přestat jezdit. Jestliže jste v sobě objevili tyto sklony, můžete u nich klidně zůstat. Konečně kdo říká, že člověk musí být s koňmi šťastný jen jako jezdec? Bude pro vás vhodný starší kůň, nebo kůň s lehkými zdravotními problémy. Nebo se rozhodnete pro malé plemeno pony a budete se věnovat práci na dvou lonžích nebo nacvičování cirkusových kousků.

Když převažuje žlutá...

Žlutá barva zde znamená zájem jezdce, prezentovat svého koně na veřejnosti. Žlutý typ dává přednost reprezentativním, často velkým koním s nápadným vzezřením, často upřednostňuje hřebce před valachy a klisnami. To není žádný problém, pokud se ve vyhodnocení tohoto dotazníku objevuje i dost modrých a červených čtverečků, protože to naznačuje, že jeho odvaha a připravenost, být svému koni dobrým jezdeckým partnerem jdou s jeho ctižádostí dobře dohromady. V extrémních případech má žlutý typ sklon kupovat si "hotového" koně a potom se s minimem znalostí přihlásit na nejbližší možné závody. Úspěch s touto metodou je ale vždy pouze krátkodobý. Sebekritika je na místě, pokud se objevuje žlutých čtverečků mnoho, nebo pokud jsou doplněny zelenými! Tato poslední kombinace by mohla naznačovat jezdecký minimalismus (nezájem o jezdecký výcvik). Na druhé straně to může ale znamenat jen to, že je pro vás správné ustájení a jezdecké procházky jako relaxace vedle sportu stejně důležité jako úspěch na kolbišti.
Výběr koně pro žlutý typ by se měl řídit jezdeckým stylem, kterému dává přednost. Zde je to důležitější, než u všech ostatních typů, protože žlutý typ se chce blýsknout, a to těžko dokáže s islandským koněm na drezurním obdélníku! Kdo kombinoval žlutou s modrou, užije si mnoho radosti s koněm, který vyžaduje hodně péče, nejlépe s hustou hřívou a ocasem jako třeba fríský kůň, andaluzan nebo lipicán, fanoušek vícechodových koní bude spokojený se saddlebredem. Také rození přehlídkoví koně jako velští pony jsou u tohoto typu ve správných rukou. Při mytí, zaplétání hřívy a ocasu a zdobení před akcí bude žlutý typ jako ryba ve vodě!

třetí testík

11. srpna 2007 v 21:22 Testy
1.Co znamená pojem Flémování???
a) Kůň ucítí neznámou vůni nebo chuť a ohrne horní pysk.
b) Kůň který při pití srká.
2.Co znamená přiložení uší k hlavě???
a) že ho něco zajímá.
b) koně něco rozptyluje
c) zozčilení nebo strach
3.Podle čeho poznáme stáří koně???
a) podle hmotnosti koně
b) podle stavu zubů
c) podle stavu kopyt
4.Kolik měsíců je klisna březí.
a) 9 měsíců
b) 12 měsíců
c) 11měsíců
5.U kterého plemene jsou typické rousy???
a) chlabnokrevníka
b) plnokrevníka
c) teplokravníka
6.Co je to Úhoří pruh???
a) na krátko ustřížená hříva
b) tmavý pruh
c) bílá čára na kopytě
7.Co je to Lucerna???
a) velmi široká bílá lysina
b) bílá skvrna na zádách koně
c) zvláštní tvar třmene
8.Jaká rostlina je pro koně jedovatá???
a) Pampeliška
b) Zlatý déšť
c) Tulipán
9.Kolik max. měří ponyové???
a) 150cm
b) 147cm
c) 160cm
10.Jaká je normální teplota koně???
a) 39C
b) 37,4 do 38,5C
c) 36C
!!!!!!!!!!!!Nedívat!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!Ještě pořád ne!!!!!!!!!!!!
Po 1bodu!!!!
1.a)
2.c)
3.b)
4.c)
5.a)
6.b)
7.a)
8.b)
9.b)
10.b)
Hodnocení:
10-8bodů velká 1
7-5bodů sice to není na 1,ale je to pěkná 2
4-0bodů měl(a) bys na tom zapracovat

test druhý ale bohužel bez správných odpovědí:)musíte si počkat až je dodělám

11. srpna 2007 v 21:20 Testy
Jak dobře znáš Koně???:
Jak se nazývá klín ve tvaru písmene "V" na kopytě?
a)střelka
b)zvon
c)klín
2. Jak se jmenuje prakůň?
a)Dinosaurus
b)Eohippus
c)Merychippus
3. Které obilí je pro koně nevhodnější?
a)pšenice
b)oves
c)žito
4. Při jakém odvětví ježdění se uplatňují "překládané" otěže?
a)westernové ježdění
b)vozatajství
c)voltiž
5. Jaký kříženec vznikne splynutím samce osla a klisny?
a)mezek
b)mula
c)mestyk
6. Kolik krmných dávek by měl denně dostat kůň?
a)1-2
b)3-4
c)5-6
7. Jaká rostlina není pro koně jedovatá?
a)kapradí
b)dubové listy
c)čekanka
8. Jak se jmenuje nástroj, kterým odstraňujeme za srsti pot a prach?
a)hřbílko
b)kartáč
c)hřeben
9. Co znamenají uši přiložené k hlavě?
a)poslouchání jezdce
b)výraz podřízenosti
c)znak zlosti
10. Kolik má dospělý kůň stoliček?
a)22
b)24
c)26
11. jaký chod koně nazýváme třídobý?
a)trysk
b)cval
c)krok

První testíček

11. srpna 2007 v 21:17 Testy

1. koňský test

17.4.2007 12:18 | lauriii | testy
1. Jaké plemeno se používá na vysokou drezuru???
a) Quarter horse
b) Lipicán
c) Shir
2. Jak má být dlouhý obyčejný drezurní obdélník???
a) 20 x 20
b) 20 x 30
c) 20 x 40
3. O jakém plemeni se říká, že je otcem koňských plemen???
a) Andaluský kůň
b) Arabský plnokrevník
c) Anglický plnokrevník
4. Na Velkou Pardubickou se používají koně jakého plemene???
a) Lusitán
b) Fjord
c) Anglický plňas
5. Jaký kůň s těchto plemen je nejmenší???
a) Falabela
b) Shir
c) Andalus
6. Jaký kůň je s těchto plemennejvětší???
a) Falabela
b) Shir
c) Andalus
!jedna odpověď správná jeden bod!
správné odpovědi:
1. b
2. c
3. b
4. c
5. a
6. b
6. bodů:
o koních víš skoro všechno a určitě misíš byt skvělý/skvělá v ježdění!!!
5-4 bodů:
také toho o koních dost víš, ale ještě pořád se máš co učit!
3-2 body:
nic moc mno... Koně tě asi moc nezajímají co??? Jestli ano, tak si honem vezmi koňskou knížku a přečti si nejmíň 5 stran!!!
1-0 body:
No tak to ses teda nějak nepřemohl/nepřemohla asi se ti koně moc nelíbí a nezajímáš se o ně... Ale test jen tag pro radost sis mohl/mohla udělat!
Doufám, že všichni mněli aspoň 5-4 body!!! Kdo víc tak tomu gratuluji nejvíc, ale všem vám gratuluji!!!=)

Úvod

11. srpna 2007 v 21:12 Úvod
Ahoj.Jmenuji se Marketa(můžete mi řikat MAKY)
Je mi 14 let.Mám strašně ráda koně.Mám je radší než lidi.Lidi jsou zlí.No teda většina.Mám dva psy.Jeden se jmenuje Prcek a druhý Ťulik.Mám je hrozně ráda.Ráda bych chodila někam jezdit ale nemůžu najít žádné místo:(No nic budu hledat dokud nenajdu.Moje oblíbené plemeno je Achaltekinský kůn a moje oblíbená barva koně je černá.Nesnáším tírání zvířat.Jak mužou lidi dělat něco tak hnusnýho.Hned bych těm lidem udělala to samé co oni dělají těm zvířatům..Zvířata si zaslouží naši úctu a pochopení.Mám ráda:svoje kámoše,sladkosti,zvířata(hlavně koně a psy),kluky,sport,ráda se hezky oblíkám,pak mám ráda plyšáky,někdy taky čtení o koních,postel,jídlo a hlavněě můůůůůůj nejoblíbenější fotbááálek.Ráda se na něj dívám ale taky si ho ráda zahraju.
Doufám že see vám muj blog bude líbit.:-)a kdyby někdo chtěl pokecat tak písněte na moje icq:460766295

Guinessova kniha rekordů

11. srpna 2007 v 21:03 Guinessova kniha rekordů
NEJMENŠÍ KŮŇ ZAPSANÝ V GUINESSOVĚ KNIZE REKORDŮ
Nejmenší kůň na světě zapsaný v Guinessově knize rekordů (oficiálně uznaný v roce 2001) se jmenuje Black Beauty. Tato miniaturní kobylka se narodila se 6. června 1996 a již od narození byla výjimečně maličká. Dokonce příliš maličká na to, aby mohla být ošetřována vlastní matkou. Už při narození se zdálo být jasné, že bude nejmenším žijícím koněm a možná i nejmenším, který kdy na světě žil...

... Po narození byla menší než 12 palců (= cca 30,5 cm), vážila méně než 10 liber (= cca 4,5 kg). Black Beauty byla tak maličká, že by se vešla do kapsy od kabátu. Tato mini kobylka je výjimečně přátelská, ráda se prochází po domě svých majitelů a sleduje westerny v televizi. Ráda se také nechá drbat zatímco si spokojeně leží v klíně své majitelky. Pro oficiální uznání za nejmenšího koně na světě musela podstoupit veterinární vyšetření a několik měření výšky nezávislými svědky, kteří měli potvrdit, že má opravdu právo být zapsána do Guinessovy knihy. Black Beauty je právě pět let a v současnosti dosahuje kohoutkové výšky 18,5 palců (= 47 cm). Zcela bezkonkurenčně je tedy stále nejmenším koněm planety. Majitelkou Black Beauty je Američanka Janet Burleson, která se zabývá chovem polských Arabů a výcvikem slepeckých miniaturních koní.

NEJVĚTŠÍ KŮŇ
Obecně je známo, že shirští koně patří mezi nevětší na světě, a shirem byl i ten nejvyšší zdokumentovaný kůň. Tímto titulem se dle Guinessovy knihy rekordů honosí valach Samson, který byl později z zřejmých důvodů přejmenován na Mamuta. Narodil se v roce 1846 v Anglii, jako čtyřletý měřil bezmála 220 cm (přesně 219,7cm) a vážil 1524 kg.
V současnosti drží rekord nejvyššího žijícího koně belgický chladnokrevník, sedmiletý valach jménem Priefert's Radar. Je vysoký 202 cm a váží 1088 kg. Jeho životní náplň spočívá v prezentaci na výstavách, kde funguje jako účinná reklama pro svého majitele - firmu vyrábějící vybavení pro farmy a ranče. Co se týče jeho diety, každý den prý spořádá 8 kg jádra, 20 kg sena a vypije 75 litrů vody.
NEJSTARŠÍ
Traduje se, že nejdéle žijícím koněm byl Old Billy a že šlo o křížence clevlandského hnědáka. Měl se narodit roku 1760 ve Woolstonu v Anglii a zemřít v roce 1822, kdy mu bylo 62 let. Jako nejstarší poník je uváděn Teddy E. Bear, který se dožil 55 let. Nepotvrzený rekord by ale údajně měl náležet jistému velšskému ponymu přímo z Walesu, který by oba zmiňované strčil do kapsy výkonem 66 let, jenže pro to dnes už není žádný důkaz.
NEJVÝŠ A NEJDÁL
Také ve skoku do výšky je nejzajímavější neoficiální rekord, který nebyl uznán proto, že ho nebylo dosaženo na veřejné akci. A přitom mu bylo přítomno 25 lidí a fotograf! Ve 20. letech minulého století se Fredu Wettachovi ml. dostal do ruky irský valach King's Own, kterého měl vycvičit pro pólo. Jemu ale přišel vhodný více ke skákání. Brzo zjistil, že tento ryzák s lucernou přeskočí prakticky vše, na co je naveden. A protože Fredyho vášní byl skok vysoký a King's Own byl opravduvýjimečný skokan, nakonec se vše povedlo a překonali spolu (dle svědectví ještě s rezervou) závratnou výšku 252,7 cm.
Oficiálně je však držitelem rekordu kůň Huaso z Chile. Původně se jmenoval Faithful a šlo o plnokrevníka, který přešel z dostihové dráhy rovnou do výcvikového střediska chilské kavalerie. Zde bylo několik koní zároveň připravováno na pokoření světového rekordu ve skoku do výšky, a nakonec to zvládl právě on. Kapitán Alberto Larraguibel Morales a Huaso přeskočili 5.2.1949 na třetí pokus v chilském Vina del Mar 247 cm.
Nejdelší skok do dálky (nad vodou) byl zaznamenán 25.3.1975 v Johannesburgu v Jižní Africe díky koni Something a jezdci Andre Ferreirovi, když zdolali 839,1 cm.
NEJVYŠÍM KONĚM NA SVĚTĚ...
... byl černý valach Goliath, který měřil 6 stop 19 pěstí 5 palců (= cca 3, 89 m). Goliath neměl lehký život. Kvůli své výšce byl využíván k práci již od jednoho roku stáří, což zanechalo velké následky a ve stáří trpěl arthritidou a revmatem kloubů. V roce 1981 nalezl přízeň mimořádného charakteru, Haryho Ransona, který po mnoho let působil jako hlava "Horseman at Young's in Wandsworth". Harry našel Goliatha, když mu byly čtyři roky, ve velmi špatné kondici, avšak stále v jeho očích viděl jiskru jedinečného koně. Harry zariskoval a uvedl Goliatha mezi světové známý tým černých Shirských koní. Risk vyšel a Goliath oslňoval davy všude, kde se objevil. Vynikal výjimečným charakterem a úžasnou pamětí. V posledních letech Goliath pobýval v Northcote Heavy Horse Sanctuary (útočiště pro chladnokrevné koně) nedaleko Spilsby v Lincolnshiru, kde pečují o koně s velkými problémy. Goliath měl obrovské množství "adoptivních rodin" v Británii, Francii a Španělsku, které bojovaly za zlepšení jeho bídného zdravotního stavu. Goliath nepatřil mezi všechny ty překrásné a ušlechtilé koně, kteří vítězí na prestižních soutěžích a splňují požadavky současného trendu. Byl velmi praktický, mírumilovný, pracovitý, ryzího charakteru. Opravdu jeden z milionu. Zemřel 20. června 2001.
Nejvíce závodníků v dostihu bylo k vidění ve Velké Británii na závodišti v Aintree 22 března 1929. V liverpoolské Velké Národní tehdy soupeřilo 66 koní!


Trenérem s největším počtem vítězství v jednom roce se stal Jack Van Berg. V roce 1976 získal celkově 496 vítězných dostihů! Jack Charles Van Berg se narodil 7. června 1936 v USA.
Žokejem, který se zapsal do Guinessovy knihy rekordů největším počtem vítězství kariéry v dostizích je Laffit Pincay Jr.. Tento Američan zvítězil celkově v 9311 závodech od 16. května 1964 až do současnosti!
Nejbohatší dostihovou kariéru žokeje co se vydělaných peněz týče zažil Američan Christopher McCarron. Chris McCarron se narodil roku 1955 v Massachusetts. Profesionálně začal závodit v roce 1974 a svůj první dostih vyhrál hned po 16 dnech na dráze žokeje. V první sezóně zvítězil v neuvěřitelných 546 dostizích. McCarron žije v kalifornském Beverly Hills se svou ženou a třemi dětmi. Je spoluzakladatelem fondu pro pomoc invalidním žokejům. McCarron během své kariéry nasbíral množství ocenění včetně ceny Elipse udělované Plnokrevnou dostihovou asociací a členství v Národním Muzeu dostihové síně slávy. Zvítězil dvakrát v Kentucky derby, třikrát v klasickém Breeders cupu velkém množství dalších významných dostihů. Vydal dokonce vlastní známky.
Nejnižší olympijské skórev parkúrovém skákání, jaké může jezdec obdržet, je bezchybné, tedy čisté konto. O tento výkon na OH a následné zařazení do Guinessovy knihy rekordů se postaral František Ventura s Eliotem (Československo) v roce 1928, Alwin Shockemöhle na Warwick (Německo) 1976 a Ludger Beerbaum s Classic Touch (Německo) 1992.


Nejdelší malba na světě odhalena 14. ledna 2002 v Kanadském Torontu měří 2011,68 m. Byla vytvořena umělcem Dannym Fongem a nazvána "Tisíc koní". Ne nadarmo. Autor totiž na plátně vyobrazuje 1500 koní v různých ročních obdobích, počasí a krajinách.

O pony clubu

11. srpna 2007 v 21:00 Pony club
Miluješ koně? Tak to jsi v Pony clubu správně. Pony club je totiž pro ty, kteří myslí ráno, v poledne i večer jen a jen na koně či poníky. A je úplně jedno, jestli máš vlastního koně: tady najdeš to, co tě vždy pobaví a zvedne ti náladu. Skvělé pony comicsy, zábavné foto-příběhy, jedinečné dárky, veselé hry. A hlavně knihy plné napětí, snů a splněných přání a taky zábavy. Jo a nesmíme zapomenout na faktografické knížky, díky nimž si budeš moci vylepšit své znalosti o koních a ponících. Všechny knížky jsme vybírali velmi pečlivě právě pro tebe. No zkrátka Pony club je supeeer!
A navíc! Pokaždé je tady pro tebe Pony magazín - časopis určený výhradně pro členy Pony clubu. V magazínu najdeš 24 stran o koních a všem kolem nich. I tady jsou pony-comicsy, vtipy, hádanky, dobré rady, soutěže a vždy jeden nádherný plakát s koňmi či poníky. Najdeš tady i kamarády na dopisování a odpovědi na tisíce zajímavých dotazů našich členů. Pokud kreslíš, můžeš nám poslat své vlastní obrázky nebo fotografie.
Pony club ti vždy nabízí mnohem více než jen knihy. Pokaždé v balíčku najdeš alespoň 2 zábavné nebo praktické dárky a jedno skvělé překvapení. Můžeš se těšit na jezdecké doplňky, trička, jezdecké rukavice, plakáty a mnohem mnohem více.
Pony club ti nabízí nádherné knihy o koních. Můžeš je získat jen přes Pony club. Obdržíš je poštou.
Pony club plní tvá přání - za každého nově získaného člena, který zaplatí svou první zásilku, získáš nádherný dárek dle tvého vlastního výběru.
Pony club - to jsou také soutěže o skvělé ceny.
Pony club ti nabízí ročně 11 zásilek plných skvělých knih a věcí pro milovníky koní a poníků. Je vždy jen na tobě, který balíček obdržíš. Nemáš povinnost cokoli kupovat a navíc můžeš své členství v Pony clubu vypovědět, pokud budeš chtít.

něco o registáně

11. srpna 2007 v 20:59 Registána
Pohlaví:klisna
Barva:tmavá hnědka
Narození:1.4.1996
Věk:10
Míry:162 · 168 · 184 · 19,1
Otec:Tauchsport (GDR)
Matka:Reklame (GDR)
Otec matky:Immer (HUN)
Plemeno:A 1/1
Chovatel:Gestüt Görlsdorf
Kariéra:
Starty: 35 · Vítězství: 21 · Umístění: 10 · Výhry: 10 489 457 CZK
Tato hnědka svoji dostihovou kariéru zahájila jako tříletá v rodném Německu, když ze tří startů získala pouhých 500 DM a při svém debutu přes proutěné překážky dostih nedokončila. Málo co nasvědčovalo tomu, že je sestrou Registana a Regalla, dvou famózních německých steeplerů. Proto byla také k mání a na konci sezóny 1999 byla zakoupena pro Stáj Wrbna.
Již jako čtyřletá začala prokazovat, že svým starším bratrům ostudu dělat nebude. Z pěti startů získala dvě vítězství, cenné bylo i její třetí místo v Markgraf-Berthold-Jagdrennen (L) v Baden-Badenu.
Jako pětiletá startovala osmkrát, získala tři vítězství a pět umístění. K nejcennějším výsledkům patřilo vítězství v pardubické Ceně Vltavy (L), druhá místa v Altes Badener Jagdrennen (L) v Baden-Badenu a v Premio Belfe v Meranu. Dokázala se vyrovnat jak s pardubickou oranicí, tak i s rychlými dostihy v zahraničí, dokázala zvítězit v dostihu na 3300 i na 4600 metrů.
O rok později jako šestiletá si získala ještě větší respekt, když zvítězila čtyřikrát za sebou, dvakrát v Pardubicích a dvakrát v Meranu. Sezónu zakončila pátým místem v konkurenci francouzských, německých a italských koní v Gran Premio di Merano Forst (Gr.1), který se běhá o částku převyšující v přepočtu 14 milionů korun.
V následující sezóně 2003 nepoznala Registana porážku. Začala vítězstvím ve Steeplechase di Primavera (Gr.3) v Meranu, pak si připsala vítězství v kvalifikačním Memoriálu mjr. Miloše Svobody v Pardubicích, znovu se vrátila do Merana pro vavříny v Premio U.N.P.C.P.S. V závěru sezóny pak splnila nesmírně těžkou úlohu desetinové favoritky a zvítězila ve Velké pardubické steeplechase cross-country (L). Stala se tak královnou překážkových dostihů v České republice.
V roce 2004 jako osmiletá nejprve přijala výzvu neporazitelného Almanzora, využila jeho zaváhání a znovu zvítězila ve Steeplechase di Primavera (Gr.3) v Meranu. Stejně jako vloni si poradila s domácí konkurencí v červnové kvalifikaci pro VP. Po dalších dvou vítězstvích v Meranu nastupovala jako jasná favoritka do 114. ročníku Velké pardubické st.ch.c.c. (L), kde téměř systémem start-cíl pod vedením Petera Gehma obhájila své loňské prvenství v rekordním čase.
V závěru sezóny absolvovala své první vystoupení na anglické půdě ve Sporting Index Chase v Cheltenhamu. V tomto dostihu sice neprohrála, ale v důsledku omylu Petra Gehma musela být ve vedoucí pozici na začátku cílové roviny zadržena, když sahala po vítězství. V anketě Jockey clubu ČR získala titul Nejlepší steepler roku 2004.
Sezónu 2005 zahájila pro problémy s alergií až v červnovém Memoriálu mjr.M.Svobody a pokračovala ve svém vítězném tažení. Poté zvítězila dvakrát v italském Meranu a postavila se jako horká favoritka na start Velké pardubické. Bohužel nezvládla druhou překážku, poprvé v životě upadla a připravila se tak o možnost získat jako první klisna v historii čistý hattrick. Ani tento neúspěch ji však nepřipravil o vrcholnou pozici v handicapovém hodnocení překážkových koní v ČR.

velká pardubická

11. srpna 2007 v 20:57 Velká pardubická
Velká pardubická
Velká Pardubická existuje od roku 1874, kdy vznikla jako prestižní důstjnický dostih. Proto byla dráha již od počátku extrémně náročná a o život na ní přišlo více než 50 koní. Toto číslo nezahrnuje koně zabitý při trénincích, kvalifikačních závodech nebo zvířata později utracená kvůli následkům absolovaného závodu. Steplechase -Cross Country, s nejtěžší překážkou Taxisovým příkopem. Dráha měří 6 900metrů, koně běží po trávě písku a oranici. Na dráze je připraveno 30 překážek. Samotný taxisův příkop je nejvražednější - dosud na něj doplatilo životem 23 koní mnoha dalších přežilo těžké a bolestivé pády jen s velkými potážemi. Taxis je tvořený živým plotem vysoký asi 140 cm, za kterým následuje 5 m dlouhá, a 1m hluboká propast . Na přeskočení Taxisu potřebujou koně více jak 8m dlouhý skok. Záludnost této a podobných překážek spočívá především v tom, že kůň pře skokem neví, že ho za plotem něco čeká ještě příkop, a to je také důvod častých pádů a zranění. K nebezpečnosti této překážky přispívá také to , že se před závodem nesmí trénovat. Proti taxisově příkopě se zvedla vlna odporu hned po prvním ročníku velké Pardubické. Egon Thurn - Taxis tehdy obhajoval slovy ,, Jasnosti, vy tuto překážku překonávat nebudete a proto není důvodu, proč bychom jí vyřazovali a někomu ulehčili.''

vtípky

11. srpna 2007 v 20:54 vtipy o koních
1. Říká jeden farmář druhému:
,,Hej , Frede, co jsi dával svému koni, když měl koliku?´
,,Terpentýn.´´
po týdnu:
,,Hej, Frede, ten kůň chcípl!´´
,,No však ten můj taky!´´
2.Přijde pořádně naštvaný kovboj do saloonu, vztekle rozkopne dveře a ptá se:
,,Kdo mi natřel koně na zeleno?!´´
Nedaleko se zvedne od stolu kovboj-hromotluk a odpoví mu: ,,Já a co má bejt?´´
První kovboj znejistí a vyděšeně řekne: ,,No já jen že už je ta barva suchá, že už by jste ho mohl
nalakovat....
3.Kovboj přijede do města, kde nemají rádi cizince, a zastaví se v saloonu na drink. Když dopije, zjistí,
že mu ukradli koně. Vrátí se do baru, vyhodí pistoli do vzduchu, zase ji chytí a vystřelí do stropu.
"Kdo mi ukradl koně?" zařve. Když mu nikdo neodpovídá, pronese: "Dám si ještě jedno pivo, a
pokud můj kůň nebude zpátky, než ho vypiju, udělám to, co jsem kdysi udělal v Texasu. A věřte mi,
že bych to dělal opravdu velice nerad." Několik mužů se na sebe podívá a nenápadně se vytratí.
Když kovboj opět vyjde ven, jeho kůň je zpátky. Vyhoupne se do sedla a chystá se odjet. Jeden z
místních se ho ptá: "Řekněte mi, pane, co jste udělal tehdy v Texasu?" Kovboj se otočí a povídá: "No
co, šel jsem pěšky."
4.Jdu takhle jednou kolem hospody. Před ní stojí kůň zapřažený do vozu a něco si brblá. Přijdu blíž a
on: "Já jsem vyhrál Velkou pardubickou, já byl vítěz, já vyhrál Velkou pardubickou!" Nevěřím svým
uším a vejdu do hospody. U výčepu stojí kočí a popíjí pivo. "To je váš kůň?" "Jo, co má bejt?" "Ten
kůň mluvil." "Blbost!" "Skutečně, na vlastní uši jsem slyšela, jak říkal, že vyhrál Velkou pardubickou!"
"Vám říkám, on kecá, byl druhej!" odsekne kočí.
5.Na oslavě jedné šlechtické svatby se baví Angličan se Skotem: "Připadá mi doopravdy zvláštní, že vy
Skoti jíte ovesnou kaši. To my v Anglii ji dáváme koním." "Tak vidíte," odvětí Skot. "Proto jsou
angličtí koně a Skotové nejlepší na světě."
6.Kněz prodává koně, a protože chce ve všem zůstat věrný církvi, naučil koně, aby se na povel: "Díky
Bohu" rozešel nebo zrychlil a na povel "Amen" zastavil. Muž, který má o koně zájem, by se na něm
chtěl projet, a tak zavelí "Díky Bohu," a kůň se rozejde, znovu zavelí "Díky Bohu" a pak znovu a ještě
jednou, až kůň běží tryskem. V tom před sebou muž uvidí propast, ale najednou si nemůže
vzpomenout, jak koně zastavit. Zkouší různé povely, ale všechno je marné. Těsně před propastí
vykřikne: "A teď je se mnou amen!". Kůň jako zázrakem zastaví a muž si uleví: "Díky Bohu."
7.Na louce se pase kůň, osel a kráva. Osel říká: "Já mám hodinky, které jsou přesné!" a kráva říká:
"To já mám zase tele, které dojí mléko." Kůň na to: "To máte dobré." Druhý den se zase potkají na
louce a osel říká: "Někdo mi ukradl hodinky." Kráva povídá: "A mě někdo zase ukradl to tele." A
kůň říká: "Uf, to je hodin, musím podojit tele."

základní barvičky koní

11. srpna 2007 v 20:46 barvy koní
HNĚDÁK
BĚLOUŠ
ISABELA(PALOMINO)
RYZÁK
Obrazek
STRAKOŠ
fresian4.jpg
VRANÍK
GROŠÁK

můžeme pomoct koním

11. srpna 2007 v 20:25 pomocme koním
POMOZTE KONÍM
Není lepší vidět tato ušlechtilá zvířata jak se prohánějí po pastvinách,než je nechat převážet někam do Itálie na jatka,aby je někdo mohl sníst?
Prosím,vžijte se do role těchto nebohých zvířat a přispějte!
můžete přispět na www.svobodazvirat.cz
já vím že je to hrozný obrázek....ale alespoň se nad tím lidé zamyslí!!!!

modlidba koně

11. srpna 2007 v 20:23 desatera a modlidby koníšků
Prosba koně
Do kopce mne nežeň
a z kopce nehoň mne
na rovině mě prožeň
a ve stáji mě vzpomeň.
motlidba reinera...
Otče náš reiningový
posvěť nám patterny své
přijď vítězství naše
buď vůle tvá
jak při tréninku, tak i na kolbišti.
Sliding nejdelší dej nám dnes
a odpusť nám naše přeskoky
jakož i my odpouštíme našim koníkům
a neuveď nás v pokušení
..přetočiti spiny své, či zacouvati více..
a zbav nás uždění špatného.
. . . A M E N . . .

Murphyho zákony o koních

11. srpna 2007 v 20:22 desatera a modlidby koníšků

Murphyho zákoný o koních

 • Neposlušnost koně je přímo úměrná počtu přihlížejících lidí
 • Pokud před přepravou koně zkontrolujete přívěs, určitě se cestou pokazí
 • Nikdo si pořádně nevšimne jak jezdíte dokud nespadnete z koně
 • Ten nejhorší kůň z celé stáje rozhodně žere ze všech nejvíc, potřebuje nové podkovy každé 4 týdny a alespoň jednou měsíčně potřebuje veterináře
 • Výstroj, kterou nesnášíte je nezničitelná
 • Kůň, kterého nesnášíte je neprodejný a přežije všechny ve stáji
 • Neplodná stájová kočka NEEXISTUJE
 • Holící strojek se pokazí pouze tehdy, když zbývá oholit pouze hlavu
 • Pokud si nejste jisti, zda jste ve stáji zavřeli vodu, pak jste ji nezavřeli
 • Pokud si nejste jisti, zda jste zavřeli ohradu, pak jste ji nezavřeli
 • Jeden kůň je málo, dva jsou moc
 • Jakmile se ve svém svátečním oblečení dostanete na deset metrů od stáje, zašpiníte se
 • Je-li kůň inzerován za cenu "do pěti tisíc", určitě nebude stát dva a půl
 • Háček na kopyta se stěhuje sám od sebe
 • Síla větru roste přímo úměrně tomu, jak špatně vám sedí klobouk
 • Nejlepší je přestat, právě když vyhráváš

konské desatero

11. srpna 2007 v 20:21 desatera a modlidby koníšků

Koňské desatero

1. Ohlodávání - přispěj svou troškou do mlýna architektury a ohlodávej stěny boxu, dvířka, ohrady nebo jakékoli jiné dřevěné předměty.
2. Čerstvá podestýlka - je naprosto v pořádku, když se vyčůráš doprostřed čerstvě nastlaného boxu. Člověk potom ví, že si ceníš jeho práce.
3. Frkání - lidi mají rádi, když na ně někdo prská. Je tvou povinností abys jim coby rodinný miláček vyhověl.
4. Řehtání - protože jsi kůň, čeká se od tebe, že budeš řehtat. Tak řehtej - a hodně. Tvůj majitel bude mít radost, až uslyší, jak hlídáš stáj a komunikuješ s ostatními koňmi. Obzvláště to ocení uprostřed noci, když sladce spí doma v posteli. Člověk totiž nezná lepší pocit, než když musí být pozdě v noci vzhůru a poslouchat to nekonečné: "ihahá, ihahá..."
5. Stravování - nezapomeň roztahat seno po celém stání, obzvlášť když je čerstvě podestlané pilinami, a pak vše důkladně promíchat. Vzniklá směs je pro tvého člověka výzvou a všichni dobře víme, jak lidi milují výzvy. Koneckonců, aspoň to tvrdili, když nás kupovali.
6. Olizování - než začneš svého člověka olizovat, vždycky se napřed pořádně napij. Člověk má raději čistou hubu. Taky nezapomeň vlastní hlavou pečlivě vytřít místa, na nichž si ho předtím oslintal.
7. Vrata - jakákoli vrátka třebas jen pootevřená jsou pozvánkou k utužení fyzické kondice tvé i tvého člověka. Vrátka rozraz, a pak jen poklusávej kolek mimo dosah člověka, který zběsile běhá a snaží se tě chytit. Čím déle vytrváš, tím větší povyražení poskytneš všem zúčastněným.
8. Skotačení - jestliže při skotačení ve výběhu ztratíš půdu pod nohama, použij některého z přítomných koní, aby zbrzdil tvůj pád, a aby ses sám nezranil. Jen tak bude ten nechutný veterinář chodit k ostatním a ne k tobě.
9. Návštěvy - rychle odhadni, který z návštěvníků má z koní strach. Smýkej sebou na uvazišti, hlasitě řehtej a ceň zuby směrem k této osobě. Pokud couvne a začne ječet, mrskni ocasem, podusávej nohama a jemně zarži, aby viděl, že tě opravdu vystrašil.
10. Kočky - když stojíš uvázaný, snaž se kolemjdoucí kočce přišlápnout ocas. Věci dostanou rychlejší spád!

krmení

11. srpna 2007 v 20:17 chov koně
Krmení
1. Krmte méně a častěji
2. Koni chovaném ve stáji poskytněte denně pastvu nebo alespoň výběh
3. Zajistěte koni dostatečné množství objemného krmiva (např. seno)
4. Krmte každý den ve stejnou dobu
5. Přechod na jiný druh krmiva provádějte postupně
6. Krmte pouze dobrá a čistá krmiva
7. Nikdy nepoužívejte koně k ježdění ihned po krmení (alespoň 75 min by měl v klidu zažívat)
8. Vodu podávejte před krmením a zajistěte dostatek čerstvé vody ve stáji i venku
9. Krmte podle druhu práce s koněm s přihlédnutím k jeho typu, věku, kondici a zdravotnímu stavu, stejně tak jako k ročnímu období a výživné hodnotě pastvy
10. Nikdy nekrmte koně hned po namáhavé práci, když je "uhřátý"
 • oves
  - lehce stravitelný, nezpůsobuje zažívací poruchy
  průměrná dávka: kolem 2.5 - 5 kg denně (záleží na intenzitě využívání koně, jeho velikosti, pohlaví atd.)
  - obsahuje 7% stravitelných bílkovin a 60 škrobových jednotek (100 ovesných jednotek) a značné množství tuku
  - u kojících klisen podporuje tvorbu mléka, u hřebců podněcuje pohlavní pud
  - větší dávky působí na celkový temperament koně
  - čerstvě sklizeným ovsem nekrmíme → až po 8 - 10 týdnech (až se náležitě vypotí)
  - vláknina (10.3%)
  - doporučuje se zkrmovat mačkaný
  - pokud se zkrmuje celý → není vhodný pro hříbata
 • ječmen
  - doplňkové krmivo, součást šrotu
  - většinou pro pracovní koně
  - nutno je sešrotovat nebo uvařit
  průměrná dávka: kolem 3.5 kg denně
  - obsahuje 69 škrobových (114 ovesných) jednotek, méně vlákniny (3.9%)
  - nepůsobí příznivě dieteticky jako oves
  - při krmení velkými dávkami nebezpečí zažívacích poruch (koliky)
  - velké dávky způsobují nežádoucí ztučnění koně
  - obsahuje vitamin B
  - může se jím oves z 1/3 nahradit

 • žito
  - lze použít při nedostatku ovsa (v malých dávkách 1 - 1.5 kg kus a den) jako částečného doplnění jadrné dávky
  - krmení žitem (zvláště čerstvým) delší dobu způsobuje vážné zažívací poruchy, zvýšení teploty i horečky
  - plemenná zvířata žitem vůbec nekrmíme (poruchy pohlavních orgánů, u klisen potraty, u hřebce utlumení pudu)
  - nebezpečné je námelové žito (obsahuje ergotin)

 • kukuřice
  - energeticky vydatné s vysokým obsahem tuku
  - součást šrotu, aby byla stravitelnější
  - obsahuje 82 škrobových (136 ovesných) jednotek a nejmenší obsah těžko stravitelné vlákniny
  - po vysokých dávkách koně tloustnou, jsou méně vytrvalí a mnohdy zlenivějí
  - krmíme-li koně kukuřicí → při práci se potí a jejich temperament se tlumí
  - nízký obsah bílkovin a minerálních látek, obsahuje vitamin A

 • proso
  - u nás krmení koní zřídka
  - má přibližně stejnou krmnou hodnotu jako oves

 • lněné semeno
  - ovlivňuje trávení
  - podává se sešrotované nebo uvařené - tepelně neupravené je pro koně jedovaté
  - obsahuje 18% stravitelných bílkovin a 113 škrobových (187 ovesných) jednotek
  průměrná dávka: 0.5 - 0.7 kg
  - krmivo určeno pro sportovní koně, těžce pracující a kojící klisny
  - vysoký podíl oleje + projímavé účinky
  - zlepšuje kondici a dává srsti vysoký lesk

 • melasa
  - používaný jako pojivo do suchých prašných krmiv
  - do melasy můžeme také zamíchat podávané léky a aplikovat je přímo do tlamy koně
  - obsahuje 49 škrobových (83 ovesných) jednotek, bílkoviny však postrádá
  - hodnotné krmivo pro koně

 • pšeničné otruby
  - podávají se zvlhčené s vodou nebo spařené -> suché mohou způsobit koliku (zpomalují střevní pochody)
  - obsahují hrubou vlákninu a podporují trávení (projímavý účinek)
  - obsahují 10% stravitelných bílkovin a 48 škrobových (80 ovesných) jednotek
  - delší krmení způsobuje ochabnutí zažívacích orgánů
  - bohaté na bílkoviny, vitamin B a soli

 • žitné otruby
  - obsahují 9.5% stravitelných bílkovin a 45 škrobových (76 ovesných) jednotek
  - nedoporučuje se krmit březí klisny → mohou způsobit obsaženým námelem potraty

 • bob krmný
  - obsahuje 19.5% stravitelných bílkovin a 65 škrobových jednotek
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu, proto ho dáváme nejvýše desetinu váhy jadrných krmiv

 • krmný hrách
  - lze jím nahradit krmnou dávku ovsa, a to nejvýše do čtvrtiny až do třetiny
  - do krmných dávek se zařazuje v množství 10 - 25%
  - ve velkých dávkách působí nadýmání a zácpu
  - uplatňuje se u sešlých koní, ve špatném tělesném stavu a u koní těžce pracujících

 • sója
  - velký obsah bílkovin: 27% i tuku 16%
  - lehce stravitelná a její bílkoviny jsou biologicky velmi hodnotné
  - z ní se připravuje sójové mléko pro hříbata

 • Granule
  jsou drobné tabletky sušeného krmiva. Poskytují dostatek minerálů a vitamínů, které často v obilninách a píci chybějí.
 • seno
  - základní krmivo pro koně
  - po posečení musí ležet 6 - 7 týdnů na půdě
  denní dávka: 5 - 8 kg → v létě se podává méně (jestliže senem pouze přikrmujeme: 1 - 3 kg)
  - normálně obsahuje 14 - 17% vody
  hodnotné trávy: bojínek luční, kostřava lučné, lipnice, pýr obecný, pýr větevnatý, psineček, sveřep bezbranný, žitňák hřebenitý, jetel, vikev, vojtěška
  méně hodnotné trávy: psárka luční, poháňka, tomka vonná, kavyl, smělky a řada jiných trav
  kyselé trávy: nevhodné ke krmení
  - metlice, zblochany, rákos obecný, smilka, ječmenka písečná • luční seno
  - nejvhodnější pro koně
  - obsahuje 4 - 7% stravitelných bílkovin a 33 - 40 škrobových jednotek (54 - 66 ovesných jednotek), Ca, P, vitamín A (karoteny), B, D a vitamin E
  vitaminy:
  - normální růst a vývin hříbat, pevná kostra, uchovává odolnost proti infekčním chorobám
  - vitamin E podporuje plodnost plemeníků

 • sušené luční otavy
  - jemnější oproti senu (menší obsah vlákniny a bohatší živiny)
  - nejsou tak aromatické ani dieteticky působivé jako seno z první seče

 • pastvištní seno
  - získané z nevypasených ploch pastvin je obdobné hodnoty jako sušené luční otava

 • lesní seno - nesnadno stravitelné, méně chutné a chudé popelovinami

 • "koňské" seno
  - pochází ze zamokřených, a tedy kyselých luk, popřípadě pastvišť
  - ostré a kyselé, hrubé, drsné, hůře stravitelné
  - někdy může způsobit zranění sliznice v tlamě koně a zažívací poruchy
  - nevhodné pro hříbata i mladé koně a málo vhodné pro dospělé koně středně těžce a těžce pracující

 • jetelové seno
  - větší krmná hodnota než luční seno
  - obsahuje 6.5 - 7.5% stravitelných bílkovin a 36 - 40 škrobových hodnot (60 - 66 ovesných jednotek)
  - bohaté minerálními látkami, zvláště vápníkem (v 1 kg sena je 23 g vápníku a 10 g fosforu)

 • vojtěškové seno
  - nejvíce stravitelných bílkovin ze sušené píce (8 - 9.5%) a minerálních látek (vápníku 25 g a fosforu 6.5 g v 1 kg)
  - chudší škrobovými hodnotami než jetelové i luční seno
  - obsahuje jich 28 - 32 (46 - 52 ovesných jednotek)
  - uplatňuje se lépe u dojnic než u koní

 • vičencové (ligrusové) seno
  - vhodné pro koně, bylo-li sklizeno v pravý čas tj. z porostů posečených na počátku květu
  - seno z přestárlého porostu je méně hodnotné, neboť vičenec po odkvětu rychle dřevnatí

 • sláma
  - malá výživná hodnota
  - dobré trávení
  - k podestýlce se používá žitná a pšeničná sláma
  - zkrmuje se až po "vypocení" za 5 - 6 týdnů po sklizni jako seno
  denní dávka: cca 2 kg • slámy jařin (ovesném, ječné)
  - jemná stébla, méně vlákniny → stravitelnější
  - větší krmná hodnota: stravitelné bílkoviny 0.5 - 1%, 18 - 19 škrobových jedn. (29 - 31 ovesných jedn.)

 • zimá sláma
  - stravitelné bílkoviny 0.2%, 10 škrobových jednotek (16 ovesných jednotek)
 • slámy luskovin (bobová, hrachová, čočková, pelušková, vikvová)
  - značný obsah bílkovin: 3.3 - 3.8%
  - hůře stravitelné, způsobují zácpu, podléhají snadno zkáze plesnivěním
  - nutno krmit opatrně a v přiměřených dávkách

 • vojtěška
  - zdroj výživných látek + minerálií
  - zkrmovat ji můžeme čerstvou nebo usušenou
  - zkrmujeme ji v menším objemu než seno (má vysoký obsah živin)
  optimální množství: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti /den

 • siláž
  = konzervovaná, kysele vonící píce (nejhodnotnější píce)
  - čerstvě posečené porosty navážíme do vhodných prostorů a udusáme
  - bývá také ukládána do balíků pokrytých folií z umělé hmoty
  - důležité je skladování - při nedodržení těchto zásad ztrácí kvalitu a může se stát i příčinou zdravotních komplikací u koní
  denní dávka: 10 - 15 kg

 • řezanka
  = sláma nařezaná na kousky
  - nezpůsobuje u koní zácpu
  - můžeme ji míchat s koncentrovanými (jadrnými) krmivy
  - má velmi nízkou výživnou hodnotu

 • jetel
  - může u koně vyvolat nadmutí → doporučuje se ho zkrmovat se slámou
  - optimální dávka je obdobná jako u vojtěšky

 • mrkev
  denní dávka: 3 - 5 kg na 100 kg živé hmotnosti → musíme ji očistit
  - výborné dietetické účinky + příjemná chuť
  - vysoký obsah karotenu: 40 mg na 1 kg → krmné účely pro hříbata, březí a kojící klisny, sportovní a dostihové koně

 • krmná sůl
  denní dávka: v létě cca 1 polévková lžíce, v zimě stačí poloviční dávka

čištění koně

11. srpna 2007 v 20:14 chov koně
Čištění
Čištění je jednou ze základních věcí, kterou budete muset podstoupit, pokud si nějakého koně pořídíte. Hlavním účelem čištění je odstranit z povrchu koňského těla nečistoty a zbylé šupinky odumřelé kůže tzv. lupy, které mohou způsobit ucpávání kožních pórů, čímž se omezí pocení a dýchání. Koně bychom neměl čistit při krmení.
Dále tím odstraňujeme nechtěné návštěvníky (vši, svrab, apod…) a zároveň je prováděna masáž a prokrvení svalstva. Koně chované venku nepotřebují tolik čištění jako ti ustájení, ale i jim musíme věnovat určitou péči. Čištěním také přispějete i k jeho (celkovému???) dobrému vzhledu. Jestliže vlastníte více než jednoho koně, tak není od věci mít pro každého koně vlastní čistící soupravu a to každou uloženou odděleně a označenou, vyhnete se tak v případě onemocnění nějakou infekcí přenosu na ostatní jedince.

Prostředky pro čištění

Prostředků k čištění srsti máme na výběr z velkého množství výrobků. Jsou to různé druhy kartáčů, hřbílek, škrabek, rýžáků a nepřeberné množství hřebenů.
Hřbílko
- masírujeme kůži a odstraňujeme ze srsti nejhrubší špínu může být kovové, gumové nebo plastové.
Kartáč
- kartáčováním vyčesáváme z kůže prach, nečistoty a napomáháme srsti, aby se leskla. Kartáče jsou různých tvarů a dají se rozdělit na tvrdé, měkké, jemné a hrubé.
hrubý kartáč
jemný kartáč
Rýžový kartáč
- ten nám slouží k čištění kopyt nebo jím lze nahradit běžný kartáč.

Houba
- dále se používá houba na vytírání očních koutků, nozder, pohlavních orgánů a okolí řitního otvoru. Je dobré mít houbičky barevně odlišné, ať víte, kterou máte co čistit..nemůžete jednou houbou čistit řitní otvor a oční koutky apod. !!!
Hřeben
- ten se používá k česání a protrhávání žíní a hřívy.
Háček na kopyta
- slouží k čištění kopyt.
Dále se používá nesolený tuk nebo vazelína na mazání kopyt, která zabraňuje vysoušení kopyt a nanáší se na stěnu, chodidlo a rohovou střelku kopyta.
Stětec na kopyta
-praktická pomůcka k mazání kopyt
Stěrka
-slouží ke "stáhnutí" vody nebo potu koně, např po plavení

Postup při čištění

Čištění by mělo být prováděno nejméně dvakrát denně, tedy ráno a večer. Koně bychom neměl nikdy čistit při krmení. Zaručeně bychom ho tím rušili, ale také bychom znečisťovali krmivo.
Při čištění postupujeme od hlavy k zádi. Začíná se čistit krouživým pohybem za pomoci měkkého gumového hřbílka, tím odstraníme hrubou nečistotu. Poté koně čistíme pomocí žíněného kartáče, abychom odstranili vykartáčovanou špínu. Nejvhodnější místo pro čištění je venku, aby prach zůstával mimo stáj. Veškeré tahy provádíme vždy po směru růstu srsti.
Ocas a hřívu rozčesáváme v pramenech hrubým rýžovým kartáčem nebo hřbílkem.
Oči a nozdry otřeme navlhčenou houbou. Jinou houbou otřeme kořen ocasu. Na závěr čistící procedury otřeme koně suchým hadrem pro vyleštění srsti.
Kopyta čistíme kovovou škrabkou, také vždy před a po jízdě. Po odstranění nečistoty z vnitřní strany kopyta a vyčištění střelky namažeme kopyta speciální vazelínou.

Obecně o čištění

Jednou ze základních věcí v péči o koně patří pravidelné čištění. V srsti koně, která je zanedbávána se mohou parazitovat vši a roztoči. Takto postižený kůň bývá velice nervózní a většinou si napadená místa může rozdrbat až do krve. Čištění koně neslouží jen jako hygienická potřeba, ale i jako masáž, napomáhá prokrvovat kůži a svalstvo. Dále podporuje činnost žláz či látkovou výměnu a tím víš přispívá k celkově lepší kondici koně